สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง :                     21/23 หมู่2 ถนนอู่ทอง ตำบล ท่าวาสุกรี  อำเภอ พระนครศรีอยุธยา  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สถานที่ใกล้เคียง :     ตลาดหัวแหลม

โทรศัพท์ :               035-321201-2, 035-242287

แฟกซ์ :                  035-211303

มือถือ :                   -

เว็บไซต์ :                 www.aba.ac.th

อีเมล์ :                     aba@aba.ac.th

แผนที่ :                   ดูแผนที่ขนาดใหญ่

อีเมล์สำหรับติดต่ออาจารย์

ลำดับ

ชื่อ นามสกุล

อีเมล์

1.

 นายอัครพล พูลสวัสดิ์

akarapon@aba.ac.th

2.

 นางทิพาพร สันติตรานนท์

tipaporn@aba.ac.th

3.

 นายมนต์ชัย สุวรรณหงษ์

 monchai@aba.ac.th

4.

 นางสุชาดา ธรรมนิยม

 suchada@aba.ac.th

5.

 นายขวัญชัย พัชนะพานิช

 kuanchai@aba.ac.th

6.

 นางบังอร พูลสมบัติ

 bangon@aba.ac.th

7.

 นางสาวลดาวัลย์ อัตตะสาระ

 ladawan@aba.ac.th

8.

 นางสาวอังคณา วิศาลนิตย์

 angkana@aba.ac.th

9.

 นางสมบัติ แจ่มแสง

 sombat@aba.ac.th

10.

 นางภัททิยา บริบาล

 pattiya@aba.ac.th

 11.

 นางรักษิณา สมประสงค์

 ruxina@aba.ac.th

12.

นางสาวธวัลรัตน์ สุภาพพิบูลย์พันธ์

tawanrat@aba.ac.th

13.

นางสุนันทา ฤทธิ์บำรุง

sunanta@aba.ac.th

14.

นางสาวเพ็ชชรี คล้ายมาลา

pecharee@aba.ac.th

15.

นางสาวปรียาพร บุญศรี

preeyaporn@aba.ac.th

16.

นางสาวสุกัญญา กันศิริ

sukunya@aba.ac.th

17.

นางสาววรารัตน์ รื่นสุภาพ

vararat@aba.ac.th

18.

นายสุนทร การชัยศรี

sunthorn@aba.ac.th

19.

นางมาลินี ใบไกร

malinee@aba.ac.th

20.

นางศิริวรรณ เอี่ยมวุฒิ

siriwan@aba.ac.th

21.

นายทวีรักษ์ มหานิยม

taveeruk@aba.ac.th

22.

นายอำพล รุมรัตน์

ampon@aba.ac.th

23.

นางสาวนันธิยา พูลสวัสดิ์

nanthiya@aba.ac.th

24.

นางสาวมนีวรรน คำภา

maneewan@aba.ac.th

25.

นางนงณัชชภัสภ์ ทองใบ

nongnatchapat@aba.ac.th

26.

นายธนกฤต เลิศพงษ์

thanakrit@aba.ac.th

27.

นางสาวอัจฉราภรณ์ ลาเทศ

atcharaporn@aba.ac.th

28.

นางสมทรง อิ่มใจ

somsong@aba.ac.th

29.

นางสาวกรรณิกา สุวรรณหงษ์

kannika@aba.ac.th

30.

นายเทวา ไตรเดช

teva@aba.ac.th

31.

นางสาวนำภิญญ์ จิตต์สามารถ

nambhin@aba.ac.th

32. นางสาวมนต์ทิพา สันติตรานนท์ monthipa@aba.ac.th


 โปรดกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ :

view